Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Районен съд    Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.  
 Списък на съдебните заседатели

Съдебни заседатели в Районен съд – Гоце Делчев
мандат 2015 год. – 2019 год.
 
1. Община Гоце Делчев
 
Име
Образование
1.
Василка Аспарухова Ячкова
Магистър, право
2.
 Мая Илиева Семерджиева
Висше, учител
3.
Васка Иванова Кантарджиева
Ср.спец., монтьор
4.
Таня Димитрова Костичкова
Ср.техн., стр. техник
5.
Борис Костадинов Папалюгов
Висше, компютърен инж.
6.
Снежана Иванова Панайотова
Висше, социални дейности
7.
Светла Тодорова Узунова
Висше, учител
8.
Павел Георгиев Петелов
Ср.техн., мениджър
9.
Йото Бонов Петров
Магистър, право
10.
Иванка Александрова Абаджиева
Висше, учител
11.
Виолета Спасова Дерменджиева
Ср.техн., химик
12.
Спиро Иванов Илчев
Висше, инженер
13.
Костадин Иванов Кобаков
Висше, учител
14.
Валерия Димитрова Сивкова
Висше, зоотехник
15.
Наталия Георгиева Авдева
Висше, химик
16.
Анета Димитрова Георгиева
Висше, психолог
17.
Татяна Костадинова Анзова
Висше, право
18.
Неджми Байрям Уруч
Висше, лекар
19.
Салих Салих Буковян
Висше,инженер
20.
Бакия Байрямов Разманов
Висше, IT спец.
   
2. Община Сатовча
 
Име
Образование
1
Нафие Еминова Бошнакова
юридическо
2
Гюлзара Джаитова Качанова
педагогическо
3
Емил Яворов Бакалов
педагогическо
4
Давид Ангелов Исьов
педагогическо
5
Кемал Байрямов Меджитов
педагогическо
 
3. Община Хаджидимово
 
Име
Образование
1
Рени Чапкънова
Висше право
2
Бейми Зангъров
Висше “Физика”
 
4. Община Гърмен
 
Име
Образование
1
Аджар Мустафа Узун
Висше икономика
2
Надя Николова Икономова
Висше педагогика
3
Адем Рифат Ходжа
Висше педагогика
4
Ибрахим Ахмедов Зайков
Висше педагогика
5
Стоян Асенов Стругов
Висше педагогика


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР