Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Добри практики за публична информация  
 Взаимодействие с институции и гражданския сектор

ПАРТНЬОРИ НА СЪДА
 
·        Български център за дженджър изследвания
·        Детска педагогическа стая към РУП Гоце Делчев
·        Клуб “ Към Европа без тютюнев дим, алкохол и наркотици. Децата на Абланица с признателност към Вероника Герин” от СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с.Абланица, обл. Благоевград
·        Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” гр. Гоце Делчев
·        Общинска комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Гоце Делчев
·        Общински съвет по наркотични вещества в община Благоевград
·        Програмата за развитие на съдебната система в качеството си на приемник на дейностите на Инициативата за укрепване на съдебната система
·        Природоматематическа гимназия “Яне Сандански” гр. Гоце Делчев
·        Първо ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев
·        Сдружение “Център на НПО в Разград”
·        Център за изследване на демокрацията, правна програма

На 21.06.2013 г. съвместно с БЦДИ се проведе кръгла маса на тема: “Проблеми и предизвикателства при защита от домашно насилие. Национални и международноправни стандарти за задълженията и отговорността на държавата при случаи на домашно насилие и насилие, основано на пола”, с участието на съдии, адвокати и служители на РУП Гоце Делчев.

На 04.02.2013г. по покана на община Гоце Делчев, председателят на съда взе участие в поднасянето на венци и цветя пред паметника на Гоце Делчев, по повод честването на 141 години от рождението на революционера.  

    На 19.10.2012г. на тържествено заседание на общинския съвет на община Гоце Делчев, на председателя на съда д-р Мария Карагьозова бе връчена юбилейна грамота по случай 100-годишнината от Освобождението на гр. Гоце Делчев /Неврокоп/, за проявено и доказано родолюбие и патриотизъм в професионалната и обществена дейност. 


      

На 17.11.2011г. в РС Гоце Делчев се проведе работна среща, на която представители на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията – гр. София представиха международно проучване на тема: “Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни – членки на ЕС”, което е част от международна инициатива за насърчаване на трансфера на добри практики между държавите от ЕС в областта на използването на новите технологии в правосъдието /електронно правосъдие/.
По покана на председателя на съда в инициативата взеха участие и представители на РП, РУП, пробационни инспектори, адвокати, юрисконсулти. 

 През лятото и есента на 2011 г. пред представители на местните медии бе представена работата на съда по Закона за защита от домашното насилие и по Указа за борба с дребното хулиганство, ведно с анализ на нормативната уредба. 
 На 21.10.2005г. председателя на съда съдия Карагьозова подписа Меморандум за разбирателство с Американската агенция за международно развитие за прилагане на Първия план за подобряване работата на съдилищата в рамките на програмата “Съдилища – модели и съдилища – партньори”.
В резултат, на 11.05.2007г. на специална церемония, съда бе отличен като Съд – модел в България.


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР