Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Ден на отворени врати  
 Ден на отворени врати

      Ден на отворени врати 2018 г.
 
       На 16.04.2018 г. в Районен съд – Гоце Делчев се проведе Ден на отворените врати по случай Деня на Конституцията и юриста.
Мероприятието бе проведено съвместно с РП - Гоце Делчев, АК – Благоевград и НПГ “ Димитър Талев” гр. Гоце Делчев.
       Иванка Кехайова – член на АС към АК – Благоевград запозна присъстващите граждани и ученици с историята на Българската Конституция.
       Председателя на съда изнесе лекция за вредата от употреба на наркотици, след което ученици от НПГ “ Димитър Талев” представиха пред присъстващите примерен процес срещу лице управлявало МПС след употреба на упойващо вещество марихуана и държало такова вещество в автомобила.
 
                     
 
                                                                                                 
                                                                                                         
    


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР