Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
Специализирана администрация
Обща администрация
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Ден на отворени врати  
 Ден на отворени врати

                   Ден на отворени врати 2014 г.
 
                 За трета поредна година Районен съд Гоце Делчев проведе Ден на отворени врати. Поводът е предстоящия Ден на конституцията и празник на българските юристи и съдебни служители – 16-ти април.
                Гости в съда бяха ученици от СОУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград. Те взеха участие в примерен съдебен процес.
   
             
               
             
               
               Всички участници бяха наградени с грамота. 
 
             
             
               По повод на професионалния си празник, съдиите и съдебните служители бяха поздравени от Ръководството, учителите и учениците СОУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.
 
 
 


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР