Г Районен съд
оце Делчев
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
Районен съд
Председател
Съдии
История
Служби
Регистратура
Съдебно изпълнение
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Календар
Образци на документи, които се подават до Районен съд Гоце Делчев
Контакти
Отчетен доклад
Съдебни заседатели-мандат 2015г.-2019г.
ТАРИФА№1
БЮДЖЕТ 2019 г.
БЮДЖЕТ 2018 г.
ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Профил на купувача
Документи
ПРОЕКТ
Правила за разпределение на делата
Служители, преминали обучения на ИУСС към ААМР
Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Свободни работни места
Предложения / оплаквания
 Нотариуси (списък)  
 Съдебен район Г. Делчев
Списък на нотариусите с район на действие Районен съд Гоце Делчев

1. Ваня Георгиева Бумбарова - Гоце Делчев, Георги С. Раковски 7, Тел.: 0751/6 09 27, Факс: 0751/6 09 27, e-mail:  notarius_vanja_bumbarova@abv.bg
 
2. Елена Петкова Ласина - Гоце Делчев, ул. Търговска 23, Тел. 0751/6 06 09, GSM 0888 997507

3. Марианна Иванова Иванова-Боянова - Гоце Делчев, ул. Христо Ботев 21А, Тел. 0751/6 09 41, GSM 0889 704473
 
4. Алина Видинова Хаджиева - Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 23, Тел. 0751/6 17 00, e-mailnotarius_hadjieva@abv.bg


2900 гр. Гоце Делчев, ул. Отец Паисий 25; тел. (0751) 60181  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР